Jeg har i mine år på Home været omgivet af voksne der forstod, eller i det mindste prøvede at forstå.

Ung

VÆRDIER

Home har siden etableringen i 1988 kultiveret et helt særligt værdisæt. Her et udpluk af de værdier, der guider os i vores daglige arbejde med de unge.

 • Værdigrundlag: “Vi tror – vi kan”
 • Den unge er hovedpersonen i egen udvikling.
 • Ingen er sin diagnose.
 • Al adfærd er kommunikation.
 • Al sand hjælpekunst starter med en ydmygelse (hjælperens).
 • Vi vil ydmygt prøve at møde de unge der, hvor de er og ydmygt prøve at forstå det, vi endnu ikke forstår.
 • Vi vil ikke kun lave relationspædagogik… vi ønsker at opnå ægte, livslange relationer.
 • Home er et hjem i ordets bedste forstand.
 • Den unge skal i videst muligt omfang kunne føle og opleve, at dette er sandt.
 • De unge skal i videst muligt omfang kunne leve et liv, som er positivt sammenligneligt med de unge, som de er klassekammerater og venner med.
 • De unge skal kunne have klassekammerater og venner med hjem, og være glade for at vise dem deres hjem.
 • De voksne skal ville de unge så meget, at det mærkes som en stærk personlig omsorg.
 • I Home synes vi, at det er mest retfærdigt at behandle de unge forskelligt.
 • Vi har brug for at have succes med det vi gør for at kunne blive ved med det, vi gør.
 • Vi tror på de uanede muligheder.