At være i Home har betydet at jeg kunne se en god slutning på den sidste udvej.

Ung

UDSLUSNING

Senest et halvt år før den unge fylder 18 år, tages der stilling til, om anbringelsen fortsættes herefter. I langt de fleste tilfælde vil anbringelsen fortsætte, indtil den unge har opnået den nødvendige grad af selvhjulpenhed til at kunne klare en selvstændig tilværelse.

Udslusningsforløbets længde er ofte svær at forudse, men vil blive fastlagt enten fast eller variabelt i handleplanen. I denne periode lægger udviklingsplanen op til en opnåelse af kompetencer, der vil være særligt vigtige, efter den unge er flyttet. Det kan være selv at aftale behandling hos læger, psykologer med videre, selv at betale regninger, selv at tage ansvar for uddannelse og lektielæsning, øve sig i at have Dankort, selv at tage ansvar for hjemkomsttider og en masse andre færdigheder.

Home har en øvelejlighed, der anvendes til styrkelse af den unges selvstændighed i denne periode – men med sikkerhedsnettet fra Home ved hånden.

Under udslusningsforløbet planlægges eventuelt efterværn.