SUPERVISION

Home har et mangeårigt samarbejde med psykolog Hanne Bloch Gregersen og psykiater Søren Hertz, der begge bistår det pædagogiske personale i forbindelse med visitation.

Hanne superviserer hele personalet cirka hver tredje uge, og Søren yder psykiatrisk konsulentbistand, underviser og superviserer kontaktpædagogerne efter behov.

For mig er høj faglighed i et omsorgsfuldt og kærligt miljø det bedste vi kan give de unge.

Julie - pædagog på Home