I Home lærer man heldigvis, at livet har mange begyndelser.

Gitte Mostel - tidligere Home-barn, nu daglig leder

MÅLGRUPPE

Home er godkendt til at modtage:

– Personer i alderen 12 – 18 med andre psykiske vanskeligheder

– Personer i alderen 12 – 18 med omsorgssvigt

– Personer i alderen 12 – 18 med tilknytningsforstyrrelse

I Home modtager vi unge – primært piger – som er skrøbelige i deres personlighedsstruktur, mest indadreagerende og som kan forventes at profitere af et tæt, omsorgsfuldt miljø, hvor relationen er i fokus. Vi har ressourcer og kompetencer til at modtage unge med store, følelsesmæssige udsving og som i overgangen fra barn til ung begynder at vise adfærd og problematikker som kan være for svære at rumme i en plejefamilie.

Vi modtager unge, som kan være præget af angst eller depression og unge, der kan diagnosticeres til at ligge i den lettere ende af autismespektrumforstyrrelser eller med opmærksomhedsforstyrrelser, som ikke medfører voldsom udadreagerende adfærd. Vi modtager i denne kategori også unge med emotionelle udviklingsforstyrrelser (for eksempel Borderline-lignende), unge i fare for at udvikle mere alvorlige personlighedsforstyrrelser, unge som har forstyrret spisning med fare for udvikling af en decideret spiseforstyrrelse, samt unge der har været udsat for overgreb.

På Home har vi mulighed for efterværn og har tilknyttet psykiatrisk konsulent og fast psykologisk supervisor.