Har selv udviklet mig drastisk, i den periode jeg har boet i Home og har set andre gå samme vej.


Ung

UDDANNELSE

På Home har vi et stort fokus på skolegang og uddannelse som en væsentlig faktor for de unges personlige udvikling og forberedelse af en selvstændig voksentilværelse.

Vi hjælper først de unge med at afklare deres ønsker og drømme, og derefter arbejder vi med at anskueliggøre for dem, hvad der skal til for at opnå ønskerne og drømmene, – og hvilke opnåelige delmål, vi kan bryde processen ned i. Vi samarbejder med PPR og UU-vejledningen om skoleplacering, og lægger et stort arbejde i den daglige støtte med fremmøde, forberedelse og lektielæsning.

For at sikre den bedst mulige støtte til de unges skolegang, har vi en meget dygtig og dedikeret skolelærer ansat. Mød Anne-Jette her.