EFTERVÆRN

Home har mange års erfaring med efterværn (for fraflyttede unge). Med efterværn mener vi den fase, som ligger efter udslusningen. Vi anser denne fase for at være mindst lige så vigtig som de forudgående faser i forløbet.

Vor efterværnsmodel indebærer, at Home administrerer efterværnet og internt ansætter den eller de primære kontaktpersoner, som skal varetage hovedindsatsen i efterværnet.

Målet for efterværnet fastlægges i et samarbejde mellem den unge og dennes sagsbehandler i den sociale handleplan. Der vil typisk være lagt op til at bevare tilknytningen til Home med henblik på en nænsom fastholdelse, stabilisering og udvidelse af det sociale netværk. Den unge oplever ofte en form for chok, når de skal til at stå på egne ben, og med efterværn minimeres risikoen for, at mange års positiv udvikling tabes på gulvet.

Home er et hjem i ordets bedste forstand, og det er en stor glæde, at mange af vores unge bibeholder en varm tilknytning til Home længe efter ophold og eventuelt efterværn. Vi tror nemlig på værdien af ægte, livslange relationer!


I vil altid være min familie og jeg nyder altid at komme hjem på besøg.

Ung